Evaluatie zorgplan niet verplicht per half jaar, wijkverpleegkundige bepaalt

Het is in de wijkverpleging niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger. In plaats daarvan maakt de verpleegkundige of verzorgende zelf op basis van het verpleegkundig proces de professionele afweging op welk moment een evaluatie plaats moet vinden.