11. Registratielasten wijkverpleegkundigen door zorginkoopcontracten onderzoeken (afgerond)

Onderzoeken van de registratielasten wijkverpleegkundigen veroorzaakt door zorginkoopcontracten, incl. ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij zorginkoop (product: plan van aanpak verbeterpunten 2020).

Trekker(s): ZN

Planning: juli 2019

Toelichting: Uit het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars kunnen registratielasten voor wijkverpleegkundigen voortkomen. Om deze registratielasten terug te dringen wordt het zorginkoopbeleid van verschillende zorgverzekeraars naast elkaar gelegd. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om de registratielasten die voorkomen uit zorginkoopbeleid te verminderen. Dit plan van aanpak wordt voorjaar 2020 verwacht.