5. Hulpmiddelen (laten) aanvragen eenvoudiger (achter op schema)

Vereenvoudigen van machtigingen/aanvraagprocedure voor hulpmiddelen:

De procedures bij de aanvraag van hulpmiddelen en andere machtigingen zoals bij verbandmiddelen, incontinentiemateriaal e.d. zijn echt een doorn in het oog van zorgprofessionals en patiënten die toch al in een kwetsbare situatie zitten. Deze machtigingen en procedures komen van verzekeraars, leveranciers en anderen.

Het vereenvoudigen en verbeteren van de aanvraagprocedure hulpmiddelen komt terug in de sectorplannen van de huisartsen, paramedie, farmacie, wijkverpleging, de patiënt/cliënt en medisch specialistische zorg. Er is een traject gestart waarin gewerkt wordt aan het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen in deze sectoren.

De eerste stap die al is gezet; wijkverpleegkundigen mogen hulpmiddelen rondom het bed zelf voorschrijven.

Trekker(s): ZN

Planning: december 2018

Zie ook het artikel op de website zn.nl