7. Geen verplicht uitvoeringsverzoek via arts voor risicovolle handeling (afgerond)

Schrappen van het verplicht vragen van een ‘uitvoeringsverzoek’ van artsen voor een risicovolle handeling:

In de praktijk verstrekken huisartsen uitvoeringsverzoeken aan wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in verzorgingstehuizen voor zowel de wettelijk bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ als voor andere handelingen die door de instelling als risicovol worden beschouwd. Er wordt gewerkt aan een handleiding waarin voor alle betrokkenen duidelijk wordt gemaakt wanneer wel en wanneer geen uitvoeringsverzoek noodzakelijk is.

Trekker(s): Actiz, LHV & V&VN
Planning: juni 2019