Uitvoeringsverzoeken alleen nodig bij voorbehouden, niet bij risicovolle, handelingen

Uitvoeringsverzoeken zijn alleen nodig bij voorbehouden handelingen en niet nodig bij risicovolle handelingen.

De vorm waarin een uitvoeringsverzoek wordt gegeven is vormvrij. Dit betekent dat een opdracht ook schriftelijk, mondeling of digitaal gegeven worden. Wordt een opdracht mondeling gegeven? Dan moet degene die de opdracht aanneemt, de opdracht opschrijven en vervolgens voorlezen tijdens het (telefonisch of fysiek) contact. Digitaal kan een uitvoeringsverzoek gegeven worden via een beveiligde mail met een daarvoor bestemde applicatie. Bijvoorbeeld Zorgdomein of het Elektronisch Cliënten Dossier.  Deze afspraken staan beschreven in de Opdrachtregeling Voorberhouden Handelingen.