Zelfredzaamheidsmatrix niet bij elke cliënt, wijkverpleegkundige bepaalt

De zelfredzaamheidsmatrix is een hulpmiddel om inzicht te bieden in de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Sommige organisaties die ook zorg leveren in het sociale domein, gebruiken deze matrix in hun organisatie (als verantwoordingsinstrument naar gemeenten). De matrix is niet verplicht, maar een deel van de wijkverpleegkundigen ziet deze matrix als hulpmiddel en niet als last. Wijkverpleegkundigen kunnen in hun eigen praktijk inschatten of lijsten zoals deze hen helpen in de dagelijkse praktijk.