9. Zelfredzaamheidsmatrix niet bij elke cliënt (afgerond)

Schrappen van de verplichting de zelfredzaamheidsmatrix standaard in te vullen bij elke cliënt:

De zelfredzaamheidsmatrix is een hulpmiddel om inzicht te bieden in de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Sommige organisaties die ook zorg leveren in het sociale domein, gebruiken deze matrix in hun organisatie (als verantwoordingsinstrument naar gemeenten). De matrix is niet verplicht, maar een deel van de wijkverpleegkundigen ziet deze matrix als hulpmiddel en niet als last. Wijkverpleegkundigen kunnen in hun eigen praktijk inschatten of lijsten zoals deze hen helpen in de dagelijkse praktijk.

Trekker(s): VWS

Planning: december 2018