3. Betere implementatie van niet standaard afvinken risicosignalering (afgerond)

Betere implementatie van het niet meer standaard afvinken risicosignalering:

Wijkverpleegkundigen moesten eerder twee keer per jaar verplicht standaard risicosignaleringslijsten invullen. Dit is geen vereiste meer.

Trekker(s): V&VN

Planning: juli 2018