3. Betere implementatie van niet standaard afvinken risicosignalering (afgerond)

Betere implementatie van het niet meer standaard afvinken risicosignalering:

Twee keer per jaar verplicht standaard risicosignaleringslijsten invullen hoeft niet meer. Risicosignalering is integraal onderdeel van het werk van een wijkverpleegkundige. Het is geen vereiste meer om dit twee keer per jaar verplicht in te vullen.

Trekker(s): V&VN

Planning: juli 2018