Risicosignalering niet verplicht twee keer per jaar, wijkverpleegkundige bepaalt

Het is niet verplicht om standaard twee keer per jaar  risicosignaleringslijsten in te vullen.Risicosignalering is een integraal onderdeel van het werk van een wijkverpleegkundige.  Wijkverpleegkundige Evelyn laat in deze video zien dat zij doorlopend risico’s bij cliënten signaleert, als onderdeel van haar werk.