2. Geen verplichte handtekening bij elke wijziging zorgplan (afgerond)

Schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw een handtekening van de cliënt nodig te hebben.

Trekker(s): Actiz en BTN

Planning: december 2018