2. Geen verplichte handtekening bij elke wijziging zorgplan (afgerond)

Schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw een handtekening van de cliënt nodig te hebben.

Bij iedere wijziging van het zorgplan was voorheen een nieuwe handtekening nodig. Nu voldoet een handtekening onder de eerste versie van het zorgplan. Partijen zijn op dit moment op zoek naar alternatieven voor de eerste handtekening onder het zorgplan, zodat de administratieve last nog verder vermindert.

Trekker(s): Actiz en BTN