1. Minutenregistratie schrappen (afgerond)

Schrappen van de minutenregistratie, inclusief:
a. Schrappen van het registreren van zorg die verleend is conform het zorgplan
b. Verminderen van registraties in het kader van accountantscontrole

De vijfminutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Eerder zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat zorgaanbieders die de minutenregistratie nog gebruiken, en geen gebruik maken van een regelarme manier van registeren, met de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ gaan werken. Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van deze alternatieve registratiestandaard, waarin het zorgplan en de planning de basis vormen voor de declaratie en verantwoording van de geleverde zorg.

Begin van dit jaar zijn tools beschikbaar gekomen om iedereen die bij deze verandering een rol heeft te kunnen ondersteunen. Voor aanbieders zijn er handvatten beschikbaar hoe zij hun organisatie kunnen aanpassen. Zorgverzekeraars hebben duidelijk gemaakt hoe ze in de nieuwe situatie gaan controleren. En zorgverleners kunnen hun ervaringen delen en vragen stellen via een helpsdesk. Met de goede voorbeelden en knelpunten die we van professionals horen kunnen we weer verder verbeteren.

Trekker(s): NZa

Planning: december 2018