Geen minutenregistratie, gebruik registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’

‘Zorgplan=planning=realisatie, tenzij’(z=p=r,t) is een manier om in de wijkverpleging de zorg die je verleent vast te leggen. De registratie doe je niet meer achteraf, zoals met de oude 5-minutenregistratie. Bij z=p=r,t maak je vooraf in het zorgleefplan een haalbare planning van de planbare zorg. Het zorgleefplan moet daarom actueel zijn, zodat de geplande tijd klopt met hoe het in de praktijk gaat (de realisatie). Sluit de geplande tijd structureel niet meer aan op de zorgvraag? En ben je iedere keer meer of minder tijd kwijt bij de cliënt? Dan pas je het zorgleefplan aan. Ook als de zorgvraag wijzigt, pas je het zorgleefplan aan. Wijkt onverwacht de geplande zorg een keer veel af van de geleverde zorg? Dan pas je de planning achteraf aan vanuit de ‘tenzij’. In 2018 zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat zorgaanbieders die de minutenregistratie nog gebruiken, en geen gebruik maken van een regelarme manier van registeren, met de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ gaan werken.

Er zijn tools beschikbaar  om iedereen die bij deze verandering een rol heeft te ondersteunen. Voor aanbieders zijn er handvatten beschikbaar hoe zij hun organisatie kunnen aanpassen. Zorgverzekeraars hebben duidelijk gemaakt hoe ze in de nieuwe situatie gaan controleren.

Op vilans.nl vind je aanvullende informatie en ondersteuning. Er wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen en je vindt er praktische tips en kennisproducten waarmee je in jouw organisatie op een goede manier kan werken met z=p=r,t.