Gehandicaptenzorg

Net als in verpleeghuizen besteden zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg ongeveer 25 procent van hun tijd aan administratieve taken. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de directe zorg voor bewoners en cliƫnten. Alleen door signalen vanaf de werkvloer op te halen, te horen en serieus te nemen, realiseren we de gewenste vernieuwing en verbetering effectief en duurzaam. Actieve communicatie is hierbij belangrijk.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Gehandicaptenzorg

©VWS