Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg ge-uniformeerd

De externe verantwoordingslast is verminderd door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Bij de uitvoering van dit kader wordt ook gekeken naar een verdere reductie van administratieve lasten. Een nieuw kwaliteitskader voor 2023 en later is in ontwikkeling.

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken sinds 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten. Tegelijkertijd worden hiermee de administratieve (verantwoordings)lasten verminderd.

Lees voor meer informatie het artikel ‘Kwaliteitskader: Kerndocumenten en Handreikingen’ (20 december 2017) op de website vgn.nl