Wmo

De administratieve lasten voor professionals in de Wmo zijn te hoog. De afgelopen kabinetsperiode zijn schrapsessies georganiseerd om de regeldruk in de Wmo te verminderen. Ondanks dat dit op een aantal plekken zeker tot verbetering heeft geleid, is er nog veel winst te behalen. Daarom blijven ook in de huidige kabinetsperiode aandacht en actie(s) voor het terugdringen van regeldruk in de Wmo ontzettend belangrijk.

Het programma [Ont]Regel de Zorg helpt gemeenten en zorgaanbieders om de administratieve lasten te verminderen, onder andere door het bieden van praktische handvatten en goede voorbeelden. Daarnaast ondersteunt het Ketenbureau i-sociaal domein (Ketenbureau i-sd) gemeenten en aanbieders op het gebied van inkoop en aanbesteden en het verbeteren van de informatievoorziening. Naast wet- en regelgeving en (proces)-ondersteuning haalt Movisie in opdracht van VWS kennis op over de administratieve lasten van sociaal werkers. Deze kennis benutten we voor het verbeteren van de uitvoeringspraktijk met minder administratieve lasten.