Aanpassen verplicht cliëntervaringsonderzoek in Wmo

Onderzoeken van de mogelijkheid voor aanpassing van het verplichte cliëntervaringsonderzoek in de Jeugdwet en de Wmo 2015 in relatie tot andere cliëntonderzoeken.

Toelichting:

Vanuit de VNG loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanpassen van het verplichte cliëntervaringsonderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek in 2021 wordt afgerond.

Trekker(s): VWS, gemeenten en aanbieders