Verplichting van i-Jeugd-standaarden

Minder administratieve lasten bij aanbieders door verplicht stellen van i-Wmo-standaarden.

Toelichting:

In januari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Daarmee zijn gemeenten en zorgaanbieders wettelijk verplicht om te werken met iWmo en iJw: de standaarden die beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling van de zorg.

Extra informatie:  artikel 'Gemeenten en zorgaanbieders verplicht om met i-standaarden te werken' (24 januari 2019)

Trekker(s): VWS