De patiënt/cliënt

Niet alleen zorgverleners maar ook patiënten en cliënten ervaren regeldruk. Juist mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, moeten niet belast worden met onnodige bureaucratie. Daarom is er ook een sectorplan voor cliënten en patiënten. De Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND hebben in april 2018 een schrap- en verbetersessie voor patiënten en cliënten gehouden. Het plan is op basis van de uitkomsten van deze sessie (‘patiënt included’) opgesteld en is sectoroverstijgend.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Patiënt/ cliënt

©VWS

Als cliënten nu tegen hun behandelaar zeggen: ‘Moet je niet weg? Normaal ben je altijd gehaast’, dan zeggen de behandelaren zelf ook: ‘We gaan niet meer terug naar de oude situatie.’

Ymkje van de Meer, Kwaliteitsadviseur Ontregelteam Jellinek