Betere procedures rond aanvang zorg en ondersteuning

Clientondersteuning
Soms kan het best ingewikkeld zijn als je extra zorg en ondersteuning nodig hebt. Daarom is de onafhankelijke cliëntondersteuning in het leven geroepen. De onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen op weg helpen bij vragen over zorg en ondersteuning en biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van preventieve zorg, zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Een breed palet aan ondersteuning dus. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten.

Wilt u meer weten over cliëntondersteuning of wilt u weten hoe u zelf een cliëntondersteuner kunt benaderen? Kijk dan op de website regelhulp.nl. Wilt u meer weten over de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van cliëntondersteuning? Het RIVM heeft in kaart gebracht hoe het ervoor staat met de vraag, het aanbod, de bekendheid en kwaliteit van cliëntondersteuning in Nederland. Het rapport kunt u terugvinden op de website van het RIVM.

Toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Sommige gemeenten hebben het toegangsproces tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp al met minimale regeldruk georganiseerd. Andere gemeenten zijn nog op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 'onbureaucratisch werken' in het sociaal domein. De VNG verzamelde voorbeelden uit het hele land. Zie bijvoorbeeld het artikel van VNG over eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo. 

Toegang tot zorg en ondersteuning voor leven met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking
Goede voorbeelden en hulp bij toegang tot zorg en ondersteuning voor leven met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking, waarbij aandacht is voor beperkte regeldruk, zijn te vinden op de website van Wij zien je Wel