Digitale toegang tot medische gegevens

In het Informatieberaad Zorg is afgesproken dat alle zorgaanbieders een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt/ cliënt en zorgverleners ondersteunen en daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid bieden hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien. Ook kunnen die gegevens ontsloten worden voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij ook eigen gegevens kunnen toevoegen.

Een PGO is een app of een website waar mensen al hun gezondheidsgegevens bij elkaar kunnen inzien, beheren en delen. Hierdoor zijn mensen meer betrokken bij hun eigen gezondheid en kunnen zij samen met hun zorgverleners beter beslissingen nemen over de eigen gezondheid en eventuele behandelingen.

De overheid zorgt dat gezondheidsgegevens van burgers veilig uitgewisseld kunnen worden. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland en verschillende zorgaanbieders heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt om gegevens veilig en betrouwbaar te delen. Dit noemt men het MedMij-afsprakenstelsel. Zo weet iedereen zeker dat beheren en uitwisselen van gezondheidsgegevens met een PGO met het MedMij-label veilig gebeurt.

Buiten dat mensen in hun PGO gezondheidsgegevens kunnen bijhouden, is het op termijn ook mogelijk om digitaal een afspraak te maken met zorgverlener en te beeldbellen. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat iedereen zelf zijn of haar gegevens kan inzien, beheren en delen, is een PGO kosteloos te gebruiken. Voor sommige diensten moet er mogelijk wel zelf worden betaald,  zoals voor het chatten met een diëtist of video’s met beweegoefeningen.

Er zijn verschillende apps en websites met een PGO beschikbaar. Mensen kunnen zelf kiezen welk PGO het beste bij hen past. Let hierbij op of de PGO een MedMij-label heeft, zodat het voldoet aan de veiligheidseisen. Inloggen gebeurt met DigiD.

Mensen kunnen alleen zelf in hun eigen PGO, niemand anders. Zij bepalen zelf met wie ze gegevens willen delen. Niemand mag dan ook gegevens inzien als de gebruiker dat niet wil. Ook niet voor bijvoorbeeld voor een hypotheek of zorgverzekering.

Meer weten over PGO’s? Op verschillende websites is meer informatie te vinden over de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Zo staat op de website van Zorg van Nu en op de aparte website www.pgo.nl meer informatie over het kiezen van een PGO.