Verlenging van pleegzorg tot 21 jaar

Pleegkinderen zijn als ze 18 jaar worden vaak nog niet toe aan volledige zelfstandigheid en hebben nog hulp en ondersteuning van pleegouders nodig. Voor pleegzorg en gezinshuizen zijn maatregelen genomen met het ophogen van de leeftijd naar 21. Verlengen van pleegzorg biedt meer zekerheid en steun voor jongeren en voorkomt mogelijk problemen. In juli 2018 is de verlenging van de pleegzorg tot 21 jaar geregeld in een bestuurlijke afspraak. Doordat de pleegzorgduur voortaan tot het 21e jaar doorloopt, hoeven er geen verlengingsverzoeken meer gedaan te worden en geen verlengingsgesprekken met de gemeente gevoerd te worden. In de praktijk werken professionals al met deze afspraak en zijn zij positief, maar een juridische borging ontbreekt. Hiervoor wordt gewerkt aan een wetswijziging van de Jeugdwet.

Voor de overgang van Zvw, Wlz en Wmo wordt gewerkt aan integrale budgetten zodat met name de voortdurende terugkerende indicatiestelling niet meer nodig is. Dit moet zorgen voor een verlichting van administratieve lasten.