Hulpmiddelen eenvoudiger aanvragen

Binnen de wijkverpleging zijn er afspraken gemaakt om het aanvragen van hulpmiddelen eenvoudiger te maken. Er is verhelderd dat wijkverpleegkundigen de medicijnrol en de medicijndispenser voor een cliënt zelf mogen aanvragen. Zie dit nieuwsbericht.

Ook is afgesproken dat wijkverpleegkundigen zelf hulpmiddelen mogen voorschrijven die samenhangen met de verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daarvoor geen toestemming meer te vragen van de huisarts. Cliënten worden zo sneller geholpen en wijkverpleegkundigen én huisartsen hoeven daardoor minder te registreren. Zie dit nieuwsbericht.

Work in progress

In het kader van het programma [Ont]regel de Zorg voert Zorgverzekeraars Nederland momenteel een inventarisatie uit van de mogelijkheden voor het verder verminderen van de administratieve lasten bij het aanvragen van hulpmiddelen.