Geen jaarlijkse machtigingen bij chronische aandoeningen

Aanvraag hulpmiddelen voor chronische aandoeningen
Per 1 januari 2016 hoeven huisartsen de aanvraag voor hulpmiddelen voor cliënten met chronische aandoeningen niet meer jaarlijks opnieuw te ondertekenen. Dat geldt onder meer voor incontinentiemateriaal en diabetesmaterialen. Er is een overzicht van alle chronische aandoeningen waarop deze afspraak van toepassing is.

Aanvraag Baxter-rol
Een Baxter-rol bestaat uit zakjes waarin de geneesmiddelen per innamemoment zitten. Per 1 januari 2016 hoeft de huisarts de aflevering van geneesmiddelen in een Baxter-rol nog maar één keer te machtigen. De apotheker kan de Baxter-afgifte vervolgens continueren totdat de huisarts een nieuw recept uitschrijft voor de cliënt. Het jaarlijks herhalen van de machtiging is niet meer nodig. Het formulier dat nodig is voor de autorisatielijsten in het Apothekers Informatie Systeem blijft wél bestaan. Dit zijn door het Apothekers Informatie Systeem gemaakte lijsten waarop de actuele medicatie vermeld staat. Deze lijsten moeten, vanwege de Geneesmiddelenwet, jaarlijks ondertekend worden. Evenals formulieren die voortvloeien uit bilaterale afspraken tussen de huisarts en de zorgverzekeraar.

Geen jaarlijkse aanvraag bij levenslange sondevoeding
Ernstig zieke patiënten die levenslang sondevoeding nodig hebben, hoeven dit niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. Het invullen van een jaarlijks aanvraagformulier door voorschrijvers van sondevoeding is niet nodig. Zorgverzekeraars hebben deze formulieren per 1 januari 2019 geschrapt.