Apothekers

Apothekers ervaren op verschillende vlakken regeldruk. Bijvoorbeeld voortvloeiend uit het beleid van zorgverzekeraars of wet- en regelgeving.

De afgelopen jaren heeft het ministerie van VWS met ASKA, Napco, LHV, ZN en individuele zorgverzekeraars, Optima Farma, praktiserend apothekers, NZa, IGJ, Zorginstituut Nederland gewerkt aan het ontregelen van de farmaceutische zorg. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg in de farmacie leest u in de Factsheet. Download de Factsheet Farmacie

Beeld: ©VWS

Nieuws en ontwikkelingen binnen de Farmacie

Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via nieuws