Apothekers

In de landelijke werkgroep [Ont]Regel de Zorg Farmacie zitten vertegenwoordigers van KNMP, ASKA, Napco, LHV, ZN en individuele zorgverzekeraars, Optima Farma, praktiserend apothekers, NZa, IGJ, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. Samen voeren we het actieplan [Ont]Regel de Zorg uit.

Apothekers ervaren op verschillende vlakken regeldruk. Om deze regeldruk aan te pakken en meer tijd voor de patiënt over te houden, hebben apothekers schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg. Deze schrappunten zijn op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en hebben mede als input voor het actieplan van VWS gediend. De voortgang van de actiepunten wordt op deze website bijgehouden. Bekijk de stand van zaken van de actiepunten voor de farmacie.

Het ministerie van VWS is zich ervan bewust dat er ook regeldruk wordt ervaren als gevolg van (de nationale implementatie van) Europese regelgeving, zoals de Falsified Medicines Directive en het preferentiebeleid. Dit zijn echter thema’s die de landelijke werkgroep [Ont]Regel de Zorg Farmacie niet kan oplossen. Het ministerie van VWS en de werkgroep staan open voor concrete suggesties waarmee de administratieve lasten, die voortvloeien uit deze grote thema’s, worden verminderd terwijl de randvoorwaarden van bijvoorbeeld het preferentiebeleid of het Falsified Medicines Directive blijven staan. Heeft u een concrete suggestie die u wilt meegeven? Mail ons dan via het ORDZ-contactformulier.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Farmacie

Beeld: ©VWS

Het zou makkelijker werken als we elkaar meer zouden vertrouwen. Waar we het hier eigenlijk over hebben, is dat we als apothekers gewoon ons werk kunnen doen.

Arie Prins, apotheker