Overzicht administratie-eisen opiaten om dubbele registratie te voorkomen

In 2021 is de handreiking administratie opiaten in de openbare apotheek bijgewerkt door de KNMP en de IGJ. De vorige versie dateerde uit 2016 en was op sommige punten verouderd.

Apothekers spelen een cruciale rol in het verantwoord en terughoudend verstrekken van opiumwetmiddelen. Daarbij is een goede administratie van de verstrekking van deze middelen van belang. In de praktijk zijn er regelmatig vragen over de wijze van verzending en opslag van de voorschriften en soms leidt dit tot onnodige dubbele administratie. Met de bijgewerkte ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen’ wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van administratieve lasten in de apotheek.

De nieuwe versie bepleit, in het kader van voortschrijdende digitalisering, zoveel mogelijk voorschriften van opiumwetmiddelen digitaal te verzenden en te bewaren. Daarnaast zijn de adviezen en ervaringen van de IGJ bij recent gehouden inspecties verwerkt.

Zie de handreiking voor een beknopt overzicht van de administratie-eisen.