Aantal bijlage-2 formulieren verminderd

Beperken aantal en controle bijlage 2-voorwaarden.

In 2018 en 2019 hebben zorgverzekeraars in totaal 27 bijlage-2 formulieren geschrapt. In 2018 zijn 17 formulieren geschrapt, en in 2019 nog 10 extra formulieren. Concreet betekent dit dat naar verwachting jaarlijks 250.000 tot 300.000 minder formulieren hoeven worden ingevuld, gecontroleerd en bewaard,

Dat betekent niet dat het schrappen van bijlage-2 formulieren een eenmalige actie was. De werkgroep Bijlage 2 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) evalueert jaarlijks voor alle middelen of de formulieren nog noodzakelijk zijn. Het is doel daarbij onder andere om het aantal formulieren te kunnen beperken. Ook vindt er regelmatig overleg plaats tussen ZN en het Zorginstituut over de noodzaak van de aanvullende vergoedingsvoorwaarden. Het Zorginstituut adviseert de minister over voor welke stofnamen aanvullende vergoedingsvoorwaarden moeten gelden.