Zorgverzekeraars moeten (behalve bij vermoedens van fraude) binnen twee kalenderjaren materiële controle opstarten

Inkorten termijn materiële controles met als intentie één jaar.

Termijn waarbinnen zorgverzekeraars een materiële controle mogen starten ingekort

Met ingang van schadejaar 2021 is de termijn waarbinnen zorgverzekeraars een materiële controle mogen starten ingekort. In het verleden hadden zorgverzekeraars 5 kalenderjaren de tijd om een materiële controle op te starten, deze termijn is nu in de farmacie verkort naar 2 kalenderjaren. Door deze afspraak hoeft u als apotheker minder ver terug te kijken in de declaraties bij een materiële controle, wat het gemakkelijker maakt om de controlevragen van de zorgverzekeraar te kunnen beantwoorden.

Zorgverzekeraars voeren materiële controles uit om de rechtmatigheid van de declaraties na te gaan. Zij moeten dit controleren vanuit hun wettelijke en maatschappelijke taak om de zorgkosten betaalbaar te houden. Om de materiële controle zorgvuldig uit te voeren, heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een protocol opgesteld met afspraken waar een zorgverzekeraar zich aan moet houden bij het uitvoeren van een materiële controle. Ook publiceren zorgverzekeraars elk jaar een controleplan waarin u kunt lezen hoe een materiële controle in zijn werk gaat.

De afspraak over het inkorten van de termijn voor materiële controle geldt alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders. Ook mag een zorgverzekeraar bij vermoedens van fraude langer terugkijken dan 2 jaar. Zie ook het nieuwsbericht op de website van ZN.