Vereenvoudigen HKZ-kwaliteitscontrole onderdeel van de KNMP

Apothekers zouden graag zien dat de HKZ-certificatie wordt vereenvoudigd. Concreet zou het gaan om het minder frequent te hoeven her-certificeren en daarnaast een herziening van de certificeringsnormen. De KNMP is opdrachtgever van HKZ, en kan HKZ vragen om de normen en de frequentie onder de loep te nemen. Dit onderwerp loopt mee in de bredere visie op kwaliteit van de KNMP. [Ont]Regel de Zorg is niet inhoudelijk betrokken bij het vereenvoudigen van de HKZ certificatie, maar houdt wel zicht op de voortgang.