Verwijsafspraken

Heldere verwijsafspraken voor iedereen

Deze ‘Verwijsafspraken medisch-specialistische zorg’ zijn vastgelegd met als doel om bestaande verwijsafspraken te verhelderen en landelijk duidelijkheid te creëren. Gebruik ook het processchema om snel vast te stellen of een verwijzing nodig is. 

Vragen met toelichting

Overige situaties

Voor wie

Deze verwijsafspraken zijn vastgelegd voor alle verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten, en andere professionals die betrokken zijn bij een verwijzing. Onder meer polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en poliassistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

Betrokken partijen

De afspraken in dit document zijn tot stand gekomen in samenwerking met: 

Definities