Verwijsafspraken

Heldere verwijsafspraken voor iedereen

Deze ‘Verwijsafspraken medisch-specialistische zorg’ zijn vastgelegd met als doel om bestaande verwijsafspraken te verhelderen en landelijk duidelijkheid te creëren.

Dit zijn de verwijsafspraken tussen eerstelijnsverwijzers en medisch-specialistische zorg. Onder medisch-specialistische zorg verstaan we zorg conform de NZa-regelgeving.

Zie: Regeling medisch-specialistische zorg - NR/REG-2306a - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onder andere de PAAZ en PUK, gelden de verwijsafspraken binnen de GGZ.

Zie: Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg | Brochure | Rijksoverheid.nl.

Voor wie

Deze verwijsafspraken zijn vastgelegd voor alle verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten, en andere professionals die betrokken zijn bij een verwijzing. Onder meer polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en poliassistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

Betrokken partijen

De afspraken in dit document zijn tot stand gekomen in samenwerking met: 

Vragen met toelichting

Overige situaties