Jeugdzorg

De administratieve lasten in de jeugdzorg zijn al jaren te hoog. De afgelopen kabinetsperiode zijn vele schrapsessies georganiseerd om de regeldruk in de jeugdzorg samen met professionals en bestuurders van zorgaanbieders en gemeenten te verminderen. Ondanks dat dit op een aantal plekken zeker tot verbetering heeft geleid, is er nog veel winst te behalen. Daarom blijven ook in de huidige kabinetsperiode aandacht en actie(s) voor het terugdringen van regeldruk in de jeugdzorg ontzettend belangrijk.

Het programma [Ont]Regel de Zorg helpt gemeenten en zorgaanbieders om de administratieve lasten te verminderen, onder andere door het bieden van praktische handvatten en goede voorbeelden. Daarnaast ondersteunt het Ketenbureau i-sociaal domein (Ketenbureau i-sd) gemeenten en aanbieders op het gebied van inkoop en aanbesteden en het verbeteren van de informatievoorziening. Voor de Jeugdwet is het Ketenbureau i-sd samen met gemeenten en aanbieders aan de slag met het standaardiseren van contracten en diensten/producten. Ook in de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 is het beperken van de administratieve lasten door het versimpelen en standaardiseren van de uitvoering een belangrijk punt van aandacht.

Heb je een vraag over administratieve lasten, ervaar je knelpunten in de praktijk of wil je zelf aan de slag? Neem dan contact met ons op via: aanpakregeldruk@minvws.nl.