Paramedische zorg

Voor de paramedische zorg is de regeldruk die door professionals wordt ervaren een hardnekkig en prangend probleem. Eind 2016 is een start gemaakt met het verminderen van administratieve lasten in de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie. Ook in de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 is het aanpakken van deze regeldruk een belangrijk onderdeel.

Acties tegen regeldruk

Het actieplan van paramedici is opgesteld door KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, PPN, ZN, de Patiëntenfederatie en VWS. Hierin ligt de nadruk op het daadwerkelijk gaan uitvoeren van maatregelen die al waren afgesproken in het kader van het Hoofdlijnenakkoord 2017-2018 en de implementatie van reeds uitgevoerde maatregelen. Ook wordt ingezet op nieuwe actiepunten die uit de schrap- en verbetersessie met fysiotherapeuten voorkwamen.

Schrap- en verbetersessies fysiotherapeuten

Tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg stelden apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Schrappunten zijn regels die op relatief korte termijn moeten kunnen worden geschrapt en direct verschil maken: meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit van zorg. De punten kwamen tot stand in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Actieplan

Fysiotherapeuten hebben schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en dienden mede als input voor het actieplan van VWS. In het actieplan zijn actiepunten geformuleerd, waarvan de voortgang op deze website wordt bijgehouden. Eind 2019 zijn daar tien actiepunten aan toegevoegd. Deze volgen uit schrap- en verbetersessies in het najaar van 2019 met fysio-, oefen- en ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Deze actiepunten zijn op 4 december 2019 aangeboden aan minister Bruins. Bekijk de actiepunten voor deze sector.

Als een patiënt bijvoorbeeld telefonisch afbelt, of niet meer op komt dagen, volstaat het nu om te noteren: ‘Test niet mogelijk, patiënt geeft aan dat behandeldoel bereikt is’.

Pieter Flaton, praktijkhouder in de fysiotherapie