Paramedische zorg

Voor de paramedische zorg is de regeldruk die door professionals wordt ervaren een hardnekkig en prangend probleem. Eind 2016 is gestart met het verminderen van administratieve lasten in de paramedische zorg. Ook in de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 is het aanpakken van deze regeldruk weer als actiepunt benoemd.

Acties tegen regeldruk

De actiepunten over het schrappen, verbeteren en verduidelijken van regels hebben als doel het verminderen van de administratieve lasten. Hiervoor zijn schrap- en verbetersessies gehouden met fysio-, oefen- en ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Bij deze sessies waren ook onder meer zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders betrokken.

De voortgang van deze actiepunten wordt bewaakt in een werkgroep onder voorzitterschap van VWS met daarin vertegenwoordigers van  KNGF, SKF, PPN, ZN en de zorgverzekeraars.

Bekijk de actiepunten voor deze sector.

Als een patiënt bijvoorbeeld telefonisch afbelt, of niet meer op komt dagen, volstaat het nu om te noteren: ‘Test niet mogelijk, patiënt geeft aan dat behandeldoel bereikt is’.

Pieter Flaton, praktijkhouder in de fysiotherapie