Paramedische zorg

Eind 2016 is gestart met het aanpakken van administratieve lasten in de paramedische zorg, sinds 2018 vanuit het programma [Ont]Regel de Zorg. Uit schrap- en verbetersessies met fysio-, oefen- en ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten zijn actiepunten gekomen met als doel om regeldruk te verminderen. Hierbij waren ook onder meer zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders betrokken. Geschrapte regels en gemaakte afspraken om de regeldruk in de paramedische zorg te verminderen vind je in dit overzicht.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Paramedische zorg

Beeld: ©VWS

Bekijk de VIDEO Afschaffing van de herhaalverwijzing

Als een patiënt bijvoorbeeld telefonisch afbelt, of niet meer op komt dagen, volstaat het nu om te noteren: ‘Test niet mogelijk, patiënt geeft aan dat behandeldoel bereikt is’.

Pieter Flaton, praktijkhouder in de fysiotherapie