Begin- en eindmeting in EPD fysiotherapeuten vereenvoudigd en niet altijd verplicht

In de Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2019 van de KNGF, die per 1 januari 2020 in werking is getreden, is de begin- en eindmeting voor fysiotherapeuten vereenvoudigd. Ook is de verplichting geschrapt om deze altijd te doen. In de richtlijn is bepaald dat fysiotherapeuten alleen een nulmeting doen waar dat mogelijk is en relevant voor het klinisch redeneren. De eindmeting hoeft de fysiotherapeut alleen te doen als de patiënt aanwezig is.