Geen verplichte beleids- en jaarplannen

Er is geen verplichting voor het jaarlijks opstellen en aanleveren van beleidsplannen door paramedici opgenomen in de basiscontracten. Eerder was deze verplichting wel opgenomen in de wet. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2015 is deze verplichting komen te vervallen. De verplichting kan wel gelden in het geval van ’pluscontracten’.

De zorgaanbieder moet uiteraard wel blijven zorgen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De zorgaanbieder dient daartoe ‘op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg te verzamelen en de registreren, op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere aanbieders in dezelfde categorie’. Het jaarlijks aanleveren van een beleidsplan is in de wet niet als verplichting benoemd.

Behalve bij zogenaamde ‘pluscontracten’ is er dus geen sprake van verplichte aanlevering van beleids- en jaarplannen.