4. ICT-ondersteuning verbeteren (afgerond)

Verbeteren van de ICT-ondersteuning: Onderzoek doorontwikkeling declaratiestandaard PM304.
Trekkers: KNGF en ZN.

Afspraken met softwareleveranciers over functionaliteiten die ondersteund moeten worden in declaratieverkeer.
Trekkers: KNGF, ZN en PPN

Planning: december 2018

Toelichting: in het kader van dit actiepunt is een onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van de declaratiestandaard, waarmee het actiepunt is afgerond. In vervolg daarop wordt nu in nauwe samenwerking met de softwareleveranciers gewerkt aan de nieuwe declaratiestandaard met als doel dat deze 1 januari 2021 live gaat.