Geen herhaalverwijzing nodig

Al sinds 1 januari 2017 is hij niet meer nodig: de herhaalverwijzing bij een paramedische behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Het gaat hierbij om de behandeltrajecten met chronische indicatie, die langer duren dan twaalf maanden.

De herhaalverwijzing is niet meer nodig, de paramedicus kan volstaan met een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts. Wel dient de initiële verwijzing in het dossier aanwezig te zijn, ook bij een overstap naar een andere behandelaar. Dit geldt voor alle paramedische beroepsgroepen: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie Cesar/Mensendieck.