Afspraken over items in verwijzingen

In goed overleg met de paramedische beroepsgroepen heeft de werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten van Het Roer Gaat Om (met daarin InEen, LHV, VPH, ZN, NZa en VWS) helder richting huisartsen gecommuniceerd welke gegevens de verwijzing moet bevatten en voor welke specifieke aandoeningen een extra vermelding wordt gevraagd op de verwijzing. Zie voor meer informatie de website van Het Roer Gaat Om. Dit om te voorkomen dat verwijzingen niet worden geaccepteerd door zorgverzekeraars, omdat deze door een arts onbedoeld onvolledig zijn ingevuld. Dit brengt namelijk administratieve lasten mee voor paramedici. Daarom zijn deze afspraken gemaakt over het uniformeren van items in de verwijzing die zijn vastgesteld in het bijlage 1 besluit.