Richtlijn dossiervoering fysiotherapeuten vereenvoudigd

Met de KNGF-Richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’ voor fysiotherapeuten vastgesteld. Hiermee is het noteren van gegevens teruggebracht tot wat minimaal noodzakelijk is.

De vast te leggen gegevens in de nieuwe richtlijn zijn gebaseerd op wetgeving en relevantie voor klinisch handelen. In de dossiervoering staat de behandelrelatie tussen fysiotherapeut en patiënt nog meer centraal. Gegevens worden vastgelegd in samenspraak met de patiënt, waarbij het klinisch redeneerproces leidend is.