Regels behandelingen op dezelfde dag verduidelijkt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels op dit punt verduidelijkt in haar beleid en regels. In de Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021 (Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021) licht de NZa toe dat de voorwaarden zijn bedoeld om onjuiste of ondoelmatige declaraties te voorkomen. De NZa verduidelijkt dat in de volgende situaties het declareren van meer prestaties op één dag wél is toegestaan:

•            Als er een medische noodzaak is;

•            Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij verschillende behandeltrajecten met bijbehorende behandelplannen;

•            Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.