2. Diagnosecoderingssyteem paramedische hulp (DCSPH) (afgerond)

Eind 2018 is een uniforme lijst DCSPH vastgesteld en het rapport “Modern alternatief voor DCSPH is realiseerbaar” opgeleverd. Door de betrokken partijen wordt nu gewerkt aan a) implementatie van de uniforme lijst en b) ontwikkeling van een nieuw systeem.

Planning: medio 2018 en dec 2018.

Toelichting: Een DCSPH-code is een vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars. Eind 2018 is een uniforme lijst DCSPH vastgesteld en het rapport ‘Modern alternatief voor DCSPH is realiseerbaar’ opgeleverd. Door de betrokken partijen wordt nu gewerkt aan implementatie van de uniforme lijst per 1 januari 2020 (trekker: ZN). Met de nieuwe lijst wordt het aantal diagnosecodes sterk gereduceerd en afgesproken is dat zorgverzekeraar én zorgaanbieder deze op dezelfde, uniforme manier gebruiken. Verder wordt in vervolg op dit actiepunt en op de bestuurlijke afspraken in de paramedie onderzoek gedaan naar een nieuw systeem met een andere manier van classificeren (trekker KNGF).