2. Diagnosecoderingssyteem paramedische hulp (DCSPH) (afgerond)

Eind 2018 is een uniforme lijst DCSPH vastgesteld en het rapport “Modern alternatief voor DCSPH is realiseerbaar” opgeleverd. Door de betrokken partijen wordt nu gewerkt aan a) implementatie van de uniforme lijst en b) ontwikkeling van een nieuw systeem.

Planning: medio 2018 en dec.-18