Uniforme lijst diagnosecodes

Per 1 januari 2020 is de uniforme DCSPH (Diagnosecoderingssysteem paramedische hulp)-lijst ingevoerd. Met deze lijst zijn 4823 (mogelijke) diagnosecodes teruggebracht naar 1490 diagnosecodes. Deze diagnosecodes worden door de zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier gebruikt. Dit betekent een vermindering op van de administratieve lasten voor fysio-, oefen- en huidtherapeuten.

Minder administratie, minder declaratiefouten

De DCSPH-lijst is een lijst met codes die de medische indicatie in een diagnosecode vertaalt. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars. De nieuwe lijst bevat minder diagnosecodes en deze worden door de zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier gebruikt. De uniforme lijst is het product van intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

Wat betekent dit concreet?

Met de invoering van de uniforme DCSPH-lijst gebruiken de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder dezelfde uniforme codes. Hierdoor verminderen het aantal foutmeldingen en correcties, waardoor ook administratieve lastendruk afneemt.