2. Diagnosecoderingssyteem paramedische hulp (DCSPH) (afgerond)

Eind 2018 is een uniforme lijst DCSPH vastgesteld en het rapport “Modern alternatief voor DCSPH is realiseerbaar” opgeleverd. De uniforme lijst is per 1 januari 2020 ingevoerd. Verder zal door de betrokken partijen nog een onderzoek worden gedaan naar ontwikkeling van een nieuw systeem.

Planning: medio 2018 en dec 2018.

Toelichting: Een DCSPH-code is een vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars. Eind 2018 is een uniforme lijst DCSPH vastgesteld en het rapport ‘Modern alternatief voor DCSPH is realiseerbaar’ opgeleverd. Deze lijst is per 1 januari 2020 ingevoerd (trekker: ZN). Met de nieuwe lijst is het aantal diagnosecodes sterk gereduceerd en door de zorgverzekeraar en zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier gebruikt. Verder wordt in vervolg op dit actiepunt en op de bestuurlijke afspraken in de paramedie onderzoek gedaan naar een nieuw systeem met een andere manier van classificeren (trekker KNGF).