Verplichting bewaren verwijzingen op papier geschrapt

Per 1 januari 2021 stelt geen enkele zorgverzekeraar meer de eis aan paramedici om verwijzingen die op papier zijn afgegeven, ook op papier te bewaren. Digitaal bewaren van een goed leesbare scan op basis waarvan een zorgverzekeraar de authenticiteit van het document kan vaststellen volstaat. Uiteraard moeten paramedici er wel voor zorgen dat de verwijzingen digitaal worden bewaard.

Zorgverzekeraars geven verder aan dat als papieren verwijzingen van vóór 1 januari 2021 goed gedigitaliseerd zijn, d.w.z. dat de authenticiteit daarvan kan worden vastgesteld, de papieren originelen vernietigd kunnen worden, net zoals dat geldt voor papieren verwijzingen van na die datum.