Beheersaudits onderdeel van kwaliteitssysteem

Beheersaudits worden steeds meer onderdeel van het kwaliteitssysteem van de paramedische beroepsgroepen en worden minder vaak uitgevoerd door externe partijen. De beheersaudits staan nog maar opgenomen in contracten van enkele verzekeraars en zijn – blijkt uit de cijfers - over de afgelopen jaren niet of maar weinig ingezet.

Uit het eindrapport van de merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg blijk daarnaast dat geënquêteerden aangeven minder administratieve lasten te ervaren van plusaudits dan voorheen.