Startdatum opname/dagbehandeling (D5) verduidelijkt

In het Besluit zorgverzekering is door de minister van VWS verduidelijkt dat het startpunt van de periode waarin iemand na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname recht heeft op fysio- of oefentherapie is op de datum van de eerste behandeling door de fysio- of oefentherapeut.

Dit is gedaan omdat er onduidelijkheid bestond over dit startmoment. Verschillen in interpretatie van het startmoment door zorgverzekeraars leverden administratieve lasten op voor fysio- en oefentherapeuten.