Software logopedisten vereenvoudigd

Softwareleveranciers hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) de software aangepast zodat deze meer doelmatig is en beter aansluit op de richtlijn van de NVLF.

Uit schrapsessies met paramedici bleek namelijk dat logopedisten hinder ervaren van de manier waarop de software waarmee zij hun dossier bijhouden is ingericht. Zo was de inrichting niet altijd doelmatig en sloot niet goed aan op de richtlijn van de (NVLF). Daarom was als actiepunt afgesproken dat de NVLF en softwareleveranciers samen aan de slag gingen met het minimaliseren van de administratieve lasten door de software van logopedisten. Een EPD-focusgroep met daarin logopedisten is vervolgens samen met drie softwareleveranciers (James, Incura en Intramed) in overleg gegaan. Na testen door de focusgroep gebleken dat alle drie de softwareleveranciers de benodigde aanpassingen hebben gepleegd in hun software.