Ziekenhuiszorg

Medewerkers in de ziekenhuiszorg besteden te veel tijd aan administratie. Want met de veelzijdigheid en de complexiteit van het werken in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum komt ook veel informatieoverdracht. Die veroorzaakt regeldruk wanneer de zorgverlener het vastleggen van gegevens als te veel of onnodig ervaart en deze tijd niet aan patiënten/cliënten kan besteden. Daarom werken we met onder andere de NVZ  aan de aanpak van regeldruk.

Ontregelen in het Spaarne Gasthuis

In het Spaarne Gasthuis wordt  hard gewerkt om de zorg te ontregelen. Ze hebben vanuit hun project [Ont]Regel het Spaarne Gasthuis al meerdere onderwerpen succesvol opgepakt. Eén van de goede voorbeelden gaat over het nazorgproces in het Spaarne Gasthuis. Het ontregelen hiervan resulteerde in een betere samenwerking, verkorte ligduur van de patiënt en tientallen telefoontjes minder per dag. Bekijk hieronder de video over het ontregelen van het nazorgproces.

Slim samenwerken met horizontaal toezicht

In 2017 zijn ziekenhuizen en zorgverzekeraars het project ‘Horizontaal toezicht’ gestart. Horizontaal toezicht is het samenwerken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen vooraf te borgen. Dat scheelt controlewerkzaamheden.  Bekijk hieronder de video over de invoering van horizontaal toezicht in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.