Heldere verwijsafspraken voor iedereen

Vanaf nu zijn alle afspraken omtrent verwijzingen  in het document ‘Verwijsafspraken Medisch Specialistische Zorg’  vastgelegd. Hierin is onder meer beschreven wanneer een verwijzing nodig is, de geldigheid ervan en veel voorkomende situaties rondom verwijzingen. Deze afspraken werden in 2016 gemaakt en zijn op initiatief van [Ont]Regel de Zorg (in dit document) nu centraal gebundeld en geborgd.

Duidelijke afspraken voor iedereen

Het document ‘Verwijsafspraken Medisch Specialistische Zorg’ is voor verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten, en andere professionals die te maken hebben met verwijzingen. Onder meer polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en poliassistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

In samenwerking met alle relevante partijen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), relatiebeheerders eerste- en tweedelijnszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hier samen aan gewerkt en onderschrijven de afspraken in dit document.

Centrale vindplaats

Kijk op www.ordz.nl/verwijsafspraken voor de geldende Verwijsafspraken Medisch Specialistische Zorg. Daarnaast is hier ook een processchema te vinden dat gebruikt kan worden bij de vraag: Is een verwijzing nodig?

Meer informatie of opmerkingen

Zijn er vragen over de verwijsafspraken of processchema? Laat ons weten via www.ordz.nl/contact