Huisartsen

Aan het terugdringen van regeldruk wordt door Landelijke Huisartsenvereniging, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, de Nederlandse zorgautoriteit (NZa), zorgverzekeraars en VWS samengewerkt in de werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten. Alle geschrapte regels en gemaakte afspraken om de regeldruk in de huisartsenzorg te verminderen vind je in dit overzicht.

Huisartsen zijn al lang bezig om de ervaren regeldruk te verminderen. Als voorlopers startten zij in 2015 met het initiatief Het Roer Moet Om (HRMO). Om de regeldruk verder aan te pakken namen de huisartsen deel aan de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg in 2018. Maar: het is belangrijk om te blijven volgen of de gemaakte afspraken worden nageleefd in de zorgpraktijk. Knelpunten bij de naleving van gemaakte afspraken en ook nieuwe signalen worden in de werkgroep B&AL besproken en gezocht wordt naar een oplossing. Heb je een vraag over een geschrapte regel of ervaar je knelpunten in de praktijk, stel je vraag dan via ons contactformulier.