Huisartsen

Huisartsen zijn al lang bezig om de regeldruk die zij ervaren, fors te verminderen. Als voorlopers startten zij in 2015 met het initiatief Het Roer Moet Om (HRMO), waarbij huisartsen, huisartsenorganisaties, toezichthouders, zorgverzekeraars en de minister concrete knelpunten aanpakten en een groot deel aan maatregelen realiseerden.

Om de regeldruk verder aan te pakken namen de huisartsen, naast ook de apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen deel aan de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en dienden mede als input voor het actieplan van VWS.

Aan het terugdringen van regeldruk wordt door huisartsen, huisartsenorganisaties, toezichthouders, zorgverzekeraars en VWS samengewerkt in de werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten, onder voorzitterschap van de Landelijke Huisartsen Vereniging. De voortgang van alle acties in de werkgroep wordt op www.ordz.nl en op www.hrgo.nl gepubliceerd.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Huisartsen

©VWS