Geen aanvullende voorwaarden voor koppeling module- en inschrijftarieven

Voor de koppeling van module- en inschrijftarieven gelden geen aanvullende voorwaarden. Zolang het inschrijftarief als eerste is gedeclareerd, is het toegestaan om vervolgens het moduletarief te declareren.