Geen VOG-plicht zorgverlening Wlz- of ggz-instelling in ANW-uren

De VOG-plicht voor huisartsen die in incidentele gevallen in de ANW-uren zorg verlenen in een Wlz-instelling of ggz-instelling is afgeschaft. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor noodzakelijk was is op 1 juli 2021 in werking getreden.

In de praktijk komt het zelden voor dat een waarnemend huisarts tijdens zijn dienst in de avond, de nacht of weekend-uren (ANW-uren) wordt opgeroepen om in een Wlz-instelling of ggz-instelling zorg te verlenen. Huisartsen moesten voor deze incidentele situaties wel een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, zodat deze instelling kan voldoen aan de plicht uit het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Omdat het nooit zeker is wanneer en door welke instelling een beroep gedaan wordt op deze huisartsen, moesten zij voor het geval dat ze ingeschakeld worden bij voorbaat in het bezit zijn van een VOG, die niet ouder dan drie maanden mocht zijn. Door deze wijziging zijn de administratieve lasten voor huisartsen verminderd.