Gecombineerde declaraties van consult en verrichtingen zijn (doorgaans) toegestaan

De regelgeving staat gecombineerde declaraties niet in de weg. Wanneer gecombineerde declaraties van consulten en verrichtingen zijn toegestaan, wordt dat toegelicht in de NZa-tariefbeschikking en de LHV-declareerwijzer. Als er toch een afwijzing volgt, kan de huisarts het beste direct contact opnemen met de verzekeraar.