Wanneer is een verwijzing nodig

Zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wanneer een verwijzing nodig is. In het algemeen geldt dat voor specialistische zorg, zoals bijvoorbeeld in het ziekenhuis of ggz instelling, een verwijzing van een huisarts nodig is. Zie deze beslisboom als voorbeeld voor een makkelijk te gebruiken overzicht of een verwijzing nodig is.

Wanneer is géén verwijzing nodig?

Er zijn een aantal uitzonderingen op de algemene regel dat  voor specialistische zorg een verwijzing nodig is. Er is géén verwijzing nodig voor:

  • fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut. Behalve als in de polisvoorwaarden van de patiënt staat dat een verwijzing toch nodig is >
  • bij een second opinion. In dat geval maakt de behandelend arts de verwijzing voor de second opinion, en niet de huisarts >
  • bij een behandeling die langer doorloopt, of als de patiënt een chronische aandoening heeft, zo lang het om dezelfde zorgvraag gaat en de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts.

Houdbaarheid verwijzing

Een verwijzing voor medisch specialistische zorg heeft geen houdbaarheid.
Voor verwijzingen naar de GGZ geldt dat de verwijzing 275 dagen geldig is, waarbij de ingangsdatum het moment is waarop de patiënt zich meldt bij de GGZ instelling, en niet het moment waarop de verwijsbrief wordt afgegeven.