Declaraties voor meerdere contacten op dezelfde dag zijn toegestaan

De regelgeving staat meerdere declaraties voor één patiënt op dezelfde dag niet in de weg. Om afwijzing te vermijden (zoals in het verleden regelmatig gebeurde), wordt geadviseerd dergelijke declaraties in één declaratiebestand aan te bieden. Wanneer (meerdere) contacten declarabel zijn, wordt dat toegelicht in de NZa-tariefbeschikking en de LHV-declareerwijzer. Als er toch een afwijzing volgt, kan de huisarts het beste direct contact opnemen met de verzekeraar.