Geen (nieuwe) verwijzing bij een erkende doorverwijzing in de GGZ

De verwijsafspraken GGZ maken duidelijk wanneer een verwijzing wél of níet nodig is. 

In onderstaande situaties is er géén (nieuwe) verwijzing van een eventuele initiële verwijzer nodig:
1. Cliënt komt uit justitieel traject (Forensische Zorg)
2. Cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet behandeling direct voort na het beëindigen van de Wlz‐indicatie
3. Cliënt komt uit de Jeugdwet
4. Vervolg na start behandeling binnen acute GGZ
5. Generalistische Basis‐GGZ naar Gespecialiseerde GGZ (of vice‐versa)
6. Doorverwijzing tussen GGZ‐aanbieders

De vereenvoudigde afspraken vind je terug op rijksoverheid.nl