Geen verklaringen voor verantwoorden vergoedingen uit aanvullend pakket

Voor vergoedingen uit het aanvullende pakket hoeven huisartsen geen verklaringen af te geven, tenzij medisch noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de verzekeraar om te controleren of een verzekerde recht heeft op vergoedingen uit het aanvullend pakket.

Als het om medisch noodzakelijke redenen van belang is dat informatie over de patiënt bekend is om de ingreep te kunnen uitvoeren, kan de huisarts wel een verwijzing schrijven. Bijvoorbeeld, bij een cosmetische ingreep is het uitgangspunt dat een verwijzing niet nodig is. Behalve als de patiënt onderliggende aandoeningen heeft die van belang zijn om te weten voorafgaand van de ingreep (bijvoorbeeld diabetes, copd, of hartfalen bij een borstvergroting of -verkleining). Of als de patiënt zodanige klachten heeft dat een ingreep van medisch belang is.