Geen medische verklaringen aan gemeenten door huisarts

Wanneer de gemeente in verband met het verstrekken van een voorziening of een urgentie een 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙨𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙠𝙡𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜 nodig heeft van de burger, 𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙯𝙚 𝙙𝙖𝙖𝙧𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩 𝙗𝙞𝙟 𝙚𝙚𝙣 𝙙𝙤𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙜𝙚𝙢𝙚𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙜𝙚𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙚𝙧𝙙𝙚 𝙂𝙂𝘿-𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙤𝙛 𝙚𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙨𝙘𝙝 𝙖𝙙𝙫𝙞𝙨𝙚𝙪𝙧 (𝙖𝙧𝙩𝙨). Indien nodig, kan die arts, met de toestemming van de burger / patiënt, feitelijke informatie bij de huisarts of andere behandelend arts opvragen.

Gemeenten kunnen niet van burgers vragen om bepaalde medische verklaringen die een oordeel bevat over de (medische) (on)geschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen door hun huisarts te laten invullen of ondertekenen. Bijvoorbeeld of iemand in staat is te werken, een auto te besturen, naar school te gaan of recht heeft op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Conform de richtlijnen van de KNMG geeft een behandelend arts namelijk geen geneeskundige verklaring af over zijn eigen patiënt.

Uitgangspunt geneeskundige verklaring

Het uitgangspunt bij het afgeven van medische informatie zijn de richtlijnen van de KNMG. Hierin staat dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft over zijn eigen patiënt. Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) (on)geschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Bijvoorbeeld: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, voor kinderen te zorgen, is er terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Voor een goede behandeling is een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt essentieel. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer de arts een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. Dergelijke verklaringen mogen daarom alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze kan met toestemming van de patiënt feitelijk gerichte informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken.