Dieetbevestiging huisarts niet standaard nodig

Mensen die bepaalde diëten volgen kunnen hiervoor soms een vast bedrag aftrekken bij de belastingaangifte. Hiervoor is een zogenaamde dieetbevestiging nodig. Het is niet nodig dat de huisarts deze dieetbevestiging standaard invult. Alléén wanneer de belastinginspecteur specifiek bij de patiënt om de dieetbevestiging heeft gevraagd dán moet deze ingevuld worden. De inspecteur vraagt dit wanneer deze een ingediende aangifte controleert of wanneer de patiënt hulp krijgt bij het indienen van de aangifte. De dieetbevestiging wordt afgegeven door degene die het dieet heeft voorgeschreven; de huisarts dan wel de diëtist.

Om een bedrag af te kunnen trekken moet bij de aangifte aannemelijk gemaakt worden dat een dieet gevolgd wordt op basis van nog steeds geldend medisch voorschrift. Daarvoor is het het handigst om het standaardformulier van de Belastingdienst te gebruiken. Een overzicht van diëten en het bedrag dat kan worden afgetrokken is te vinden op de website van de Belastingdienst.